Uw verlengde arm in de zorg

Bent u door ouderdom of ziekte niet meer in staat om alles zelf te regelen? Heeft u een beperking waardoor het niet lukt om helemaal voor uzelf te zorgen? Wilt u het liefst in uw eigen huis blijven wonen, maar heeft u daarbij ondersteuning nodig? Dan staat Ozonzorg voor u klaar! Ozonzorg is een thuiszorgorganisatie die cultuurspecifieke en leefstijlgerichte zorg biedt aan cliënten, waardoor zij zo lang mogelijk zelfstandig in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Ozonzorg biedt hulp aan mensen met een beperking. Of deze beperking nou sociaal, lichamelijk, mentaal of psychologisch van aard is. Om te zorgen dat deze mensen optimaal hulp kunnen krijgen hebben wij als thuiszorgorganisatie besloten om aangepast en vraaggericht hulp te verlenen. Onze medewerkers komen bij cliënten thuis om hulp te bieden. Het gaat hierbij om individuele begeleiding, huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en verpleging. Hiernaast biedt Ozonzorg ook sociale en individuele activering in groepsverband en voorlichting. Beslis zelf Thuiszorg Ozonzorg vindt de wensen van zijn cliënten zeer belangrijk en daarom mag de cliënt de regie in eigen handen houden tijdens de hulpverlening. Ozonzorg stelt samen met de cliënt een Zorgleefplan op. Dit zorgdossier blijft bij de cliënt thuis liggen en de zorgverleners kunnen bijhouden welke afspraken zijn gemaakt en hoe de zorg verloopt. Zo weet u altijd wat er gebeurt en waarop u kunt rekenen.

Verpleging

Verpleging is gericht op het uitvoeren van verpleegkundige handelingen met het oog op herstel van de ziekte, het voorkomen van verergering van de ziekte of verlichting van pijn en ongemakken. Heeft u verpleging nodig, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of een nare val? Ozonzorg kan u hiermee helpen.

Huishoudelijke Hulp

Het is moeilijk om aan te geven wat de taken van huishoudelijk hulp precies zijn. Soms is de lijn tussen wat tot het werk van de thuiszorg hoort en niet hoort heel dun en vaag. U, als cliënt, mag bijvoorbeeld aan uw hulpverlener vragen om de vitrages te wassen.

Terminale zorg

Terminale zorg is zorg aan patiënten met een levensverwachting van ongeveer 3 maanden. Nare ziekteverschijnselen zoals pijn, jeuk, of benauwdheid worden bestreden. Er is ook steun bij niet-lichamelijke klachten, zoals angst of depressiviteit.

24-uurs thuiszorg

Het kan zijn dat u door een lichamelijke ziekte, de ziekte van Alzheimer of door omstandigheden 24-uurs zorg nodig heeft. Verzorging of verpleging aan huis kan dan een opname in een instelling voorkomen. U krijgt van Ozonzorg de 24-uurs zorg die u thuis nodig heeft.

Beslis zelf

Thuiszorg Ozonzorg vindt de wensen van zijn cliënten zeer belangrijk en daarom mag de cliënt de regie in eigen handen houden tijdens de hulpverlening. Ozonzorg stelt samen met de cliënt een Zorgleefplan op. Dit zorgdossier blijft bij de cliënt thuis liggen en de zorgverleners kunnen bijhouden welke afspraken zijn gemaakt en hoe de zorg verloopt. Zo weet u altijd wat er gebeurt en waarop u kunt rekenen.

Dagbesteding

De dagbesteding zorgt ervoor dat u actief en sociaal blijft en is goed voor uw welzijn. U kunt elke dag of enkele dagen in de week komen en u wordt opgehaald en thuisgebracht door één van onze medewerkers.

Persoonlijke Verzorging

Persoonlijke verzorging wordt gegeven wanneer u (tijdelijk) niet in staat bent om uzelf te verzorgen. Wij kunnen u helpen bij uw lichamelijke verzorging. Deze zorg wordt zowel overdag als ‘s avonds geboden, ook in het weekend.

Voor wie is het bedoeld?

Thuiszorg is er voor iedereen in Nederland die zelfstandig woont en één of meer soorten thuiszorg nodig heeft. De noodzaak wordt vastgesteld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Neem Contact Op

Ozonzorg is binnen kantoortijden telefonisch bereikbaar. Ons kantoor is van maandag t/m vrijdag van 9.00u – 17.00u open voor afspraken. Buiten deze tijden is Ozonzorg alleen bereikbaar voor spoedgevallen.