Begeleiding


Wat is Ondersteunende begeleiding?
Ondersteunende begeleiding houdt in, dat de cliënt wordt begeleid met dagelijkse activiteiten. De cliënt heeft problemen gekregen met zijn of haar zelfstandigheid door een aandoening of een handicap. Ondersteunende begeleiding helpt de cliënt met de integratie in de samenleving. Deze vorm van thuiszorg is vaak als onderdeel terug te vinden in onderdelen van huishoudelijke en persoonlijke verzorging. Een kenmerk van deze vorm van thuiszorg is dat de beperkte zelfredzaamheid van de cliënt van langdurige aard is. Ondersteunende begeleiding is dan ook niet gericht op herstel, maar op handhaving.

Wat is Activerende begeleiding?
Activerende begeleiding is te onderscheiden van ondersteunende begeleiding, doordat het accent ligt op de mogelijkheid om via kortdurende begeleidingsvormen, iemands zelfstandig functioneren te herstellen of te verbeteren. Activerende begeleiding wordt individueel of groepsgewijs aangeboden.
Individuele begeleiding houdt in dat cliënten met psychische stoornissen of een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap worden begeleid in hun dagelijkse leven. Deze begeleiding is gekoppeld aan “verbeterdoelen”. Deze zorg is bedoeld om de cliënt uiteindelijk zelfstandig te laten functioneren in de samenleving.

Groepsgewijze begeleiding houdt in dat de cliënt deelneemt aan een gestructureerde dagactiviteit met als doel het herstel van de cliënt. Dit kan gaan om cliënten met psychische stoornissen of gedragsproblematiek. Het kan echter ook gaan om begeleiding van thuiswonende kinderen met een handicap. In dit laatste geval kan deze begeleiding tijdens iemands leerplichtige leeftijd, een meerjarige duur hebben. Extra activering is nodig, omdat de reguliere leerprogramma´s niet aansluiten op de ernstige beperkingen.

Indicatie
Om in aanmerking te komen voor begeleiding, heeft u een indicatie nodig. Deze indicatie kunt u aanvragen bij het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ).