Terminale en palliatieve zorg

Ozonzorg kan u ondersteunen bij terminale en palliatieve zorg.


Terminale zorg
Terminale zorg is zorg aan patiënten met een levensverwachting van ongeveer 3 maanden. Nare ziekteverschijnselen zoals pijn, jeuk, of benauwdheid worden bestreden. Er is ook steun bij niet-lichamelijke klachten, zoals angst of depressiviteit. En er worden praktische maatregelen getroffen om de laatste levensfase zo goed mogelijk te laten verlopen. Bijvoorbeeld om de patiënt in de gelegenheid te stellen om thuis te sterven als hij dat het liefste wil.

Palliatieve zorg
Palliatieve zorg is zorg die niet tot doel heeft te genezen, omdat dat niet meer mogelijk is. Het belangrijkste doel is om zo lang mogelijk een leven met goede kwaliteit mogelijk te maken. Volgens uw eigen wensen en keuzes. We richten ons op het voorkómen of verlichten van klachten en ongemakken. Palliatieve zorg en terminale zorg hebben dus wel een paar overeenkomsten. Maar ook een groot verschil: de palliatieve fase kan veel langer duren, zelfs meerdere jaren. Palliatieve zorg staat niet zozeer in het teken van afronden van het leven. De zorg heeft voortaan als doel: zoveel mogelijk tijd met een goede kwaliteit van leven.

Indicatie
Om in aanmerking te komen voor terminale of palliatieve zorg, heeft u een indicatie nodig. Deze indicatie kunt u aanvragen bij het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ).