Toelichting


Toelichting zorgaanvraag
Met thuiszorg kunt u zelfstandig blijven wonen. Thuiszorg is hulpverlening, afgestemd op uw persoonlijke situatie. Heeft u recht op zorg, dan kunt u zelf ervoor zorgen dat de door u gekozen zorgaanbieder ingeschakeld wordt.

Voor wie is het bedoeld?
Thuiszorg is er voor iedereen in Nederland die zelfstandig woont en één of meer soorten thuiszorg nodig heeft. De noodzaak wordt vastgesteld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Thuiszorg is bestemd voor u zelf of voor iemand anders in uw gezin.

Zorgindicatie
Om voor thuiszorg in aanmerking te komen heeft u een zorgindicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Als door het CIZ is vastgesteld dat u recht heeft op thuiszorg gaat u op zoek naar de juiste hulp. Heeft u recht op zorg, dan kunt u zelf ervoor zorgen dat de door u gekozen zorgaanbieder ingeschakeld wordt.
In uw recht op zorg heeft u een vrije keuze in zorgaanbieder en hoeft verder nergens lid van te zijn.

Toelichting financiering
Thuiszorg wordt betaald vanuit de AWBZ. U kunt vanuit de AWBZ aanspraak maken op vergoeding van 2 soorten zorg: zorg in natura (ZIN) en het persoonsgebonden budget (PGB). Bij PGB krijgt u zelf een budget die past bij uw indicatie. U kunt zelf regelen hoe u dit budget voor uw org besteed. Uzelf moet hiervoor een administratie bijhouden en verantwoording afleggen.

Bij ZIN krijgt u geen eigen zorgbudget. Het zorgkantoor wijst aan u een thuiszorgbedrijf toe. U mag dus niet zelf kiezen. Het kan ook gebeuren dat er elke dag een andere zorgverlener bij u langskomt, vaak op verschillende tijdstippen.

Bij Ozonzorg kunt u terecht als u PGB heeft.