Links


 Link | BTN – Brancheorganisatie voor zorgaanbieders in de thuis- en de kraamzorg
 Link | CAK – Bereken uw eigen bijdrage
 Link | CIZ – Centrum Indicatiestelling Zorg
 Link | HKZ – Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
 Link | In voor Zorg! – Programma voor de langdurige zorg van het ministerie van VWS en Vilans
 Link | Kiesbeter – Initiatief van het Ministerie van VWS met vergelijkende informatie over zorgverzekeringen,
                ziekenhuizen en medicijnkosten
 Link | LOC – Zeggenschap in Zorg CliĆ«ntenraden
 Link | Ministerie van VWS – Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 Link | Palliatief – Onafhankelijk en landelijk ondersteuningspunt voor palliatieve zorg
 Link | PGB – Per Saldo
 Link | V.I.Z. Advies – Extern adviseur / consultant in sector langdurige zorg
 Link | Zorgkantoor – Zorgverzekeraars Nederland