Over ons

Historie

Directeur Ayse Iri heeft al jarenlang de droom om een verzorgingshuis te starten voor allochtone ouderen (65+), van Turkse en Arabische afkomst. Zij droomt ervan hen een plek te bieden waar zij als familie kunnen leven. Een plek waar zij in hun eigen cultuur en eigen taal hun oudedag kunnen doorbrengen.

Deze droom is geen bedrog, maar wordt werkelijkheid. Samen met alle betrokken partijen is Ayse het project gestart. Inmiddels heeft de provincie Gelderland en de gemeente Gendringen haar medewerking aan het project verleend. Ook wordt op dit moment gewerkt aan de bouwtekeningen voor een eerste kleinschalige woon-zorgcomplex in Ulft.

Het project betreft scheiden wonen-zorg. Het wonen wordt aangeboden door een woningbouwvereniging. Binnen het complex zullen 6 tot 8 woningen worden gerealiseerd, elk voorzien van alle wettelijke eisen. De woonlasten zullen dusdanig zijn, dan cliënten in aanmerking komen voor huursubsidie. De zorg- en dienstverlening (24-uurs) wordt verzorgd door Ozonzorg.

Waarom Ozonzorg

Wat Ozonzorg bijzonder maakt, is de gerichte blik op de Turkse en Arabische gemeenschap. Ozonzorg is dus zeer bekend met de Turkse en Arabische cultuur. Velen van hen hebben namelijk weinig kennis van de mogelijkheden in Nederland. Ouderen hebben vaak heimwee naar hun thuisland. Dementerenden vallen veelal terug op hun moedertaal. Er is sprake van een taalbarrière en Nederlandse zorginstellingen zijn onbekend met bepaalde culturele gebruiken. Daarom biedt Thuiszorg Ozonzorg zorg afgestemd op eigen taal, cultuur, normen en waarden van de cliënt. Onze cliënten krijgen medewerkers over de vloer waarmee ze kunnen communiceren, zonder dat er sprake is van een taalbarrière. Een medewerker die al hun gewoonten en gebruiken kennen.
Ozonzorg streeft naar kwaliteitsvolle zorg. Hulpverlening die gericht is op de behoefte van onze hulpvragers. De hulpvragers staan centraal. Door met hen te overleggen passen wij onze zorg zo aan dat individuele doelen en deelname aan de maatschappij optimaal behaald worden. Maatschappelijke participatie is o.i. mogelijk ondanks de aard van de beperking, indien de ondersteuning passend is.

Beslis Zelf

Thuiszorg Ozonzorg vindt de wensen van zijn cliënten zeer belangrijk en daarom mag de cliënt de regie in eigen handen houden tijdens de hulpverlening. Ozonzorg stelt samen met de cliënt een Zorgleefplan op. Dit zorgdossier blijft bij de cliënt thuis liggen en de zorgverleners kunnen bijhouden welke afspraken zijn gemaakt en hoe de zorg verloopt. Zo weet u altijd wat er gebeurt en waarop u kunt rekenen.

Ozonzorg werkt met vaste zorgteams voor een optimale vertrouwensband. We vinden het erg belangrijk dat er een klik is tussen de medewerkers en de cliënt. Daarom probeert Ozonzorg altijd zoveel mogelijk dezelfde medewerker bij de cliënt in te zetten. Onze medewerkers werken vanuit hun hart bij cliënten thuis. Ze bieden kwalitatief goede hulp en zijn hiervoor bevoegd en bekwaam.
Bij Thuiszorg Ozonzorg staat kwaliteit, openheid en duidelijkheid hoog in het vaandel. Jullie zijn in goede handen bij ons. We werken met respect en liefde vanuit ons hart.

Missie en Visie

Missie
Ozonzorg is een thuiszorgorganisatie. Ozonzorg verleent zorg- en dienstverlening bij cliënten thuis, waardoor zij zo lang mogelijk zelfstandig in hun vertrouwende omgeving kunnen blijven wonen. De zorg- en dienstverlening van Ozonzorg sluit aan bij de persoonlijke levensstijl van de cliënt. Ozonzorg biedt thuiszorg aan iedereen die dat nodig heeft. Ozonzorg is zeer bekend met de Turkse en Arabische cultuur. Kwaliteit, openheid en duidelijkheid staan bij Ozonzorg hoog in het vaandel.

Visie
De slogan van Ozonzorg is: “Uw verlengde arm in de zorg”.
Veel cliënten van Ozonzorg zijn van oorsprong Turks of Arabisch. De meeste van hen hebben heimwee naar hun thuisland. Dementerende cliënten vallen veelal terug op hun moedertaal. Ozonzorg vindt het belangrijk dat cliënten zorg ontvangen aansluitend bij hun cultuur en desgewenst in hun moedertaal. Samen met de cliënt stelt Ozonzorg een zorgleefplan op. De cliënt houdt altijd de regie tijdens de hulpverlening. Ozonzorg vindt de wensen van cliënten zeer belangrijk.
Medewerkers van Ozonzorg werken vanuit hun hart bij cliënten thuis. Ozonzorg vindt het belangrijk dat er een klik is tussen de medewerker en de cliënt. Medewerkers bieden kwalitatief goede hulp en zijn hiervoor bevoegd en bekwaam.

Binnen Ozonzorg staat transparantie, duidelijke communicatie en een open cultuur hoog in het vaandel. Zowel tussen cliënten en medewerkers, als medewerkers onderling, bouwen we continue aan vertrouwen. We zijn eerlijk naar elkaar.

Ozonzorg wil uitgroeien naar zorg- en dienstverlening van gemiddeld 100 cliënten. Ozonzorg is een financieel gezonde organisatie. Ozonzorg profileert zich als een aantrekkelijke, betrouwbare zorgwerkgever en zorgverleningsorganisatie in de regio Achterhoek. We werken goed samen met onze ketenpartners.

Kwaliteit

In voor Zorg!
Ozonzorg vindt kwaliteit in de zorg erg belangrijk. Vorig jaar is Ozonzorg gestart met In voor Zorg! Dit is een programma voor de langdurige zorg van het ministerie van VWS en Vilans, kenniscentrum langdurende zorg. Samen met andere thuiszorgorganisatie wordt Ozonzorg door In voor Zorg! begeleidt om steeds meer als thuiszorgorganisatie te professionaliseren.

ISO 9001:2015

In het kader van de professionalisering is Ozonzorg ISO 9001:2015 gecertificeerd.

In vrijwel iedere sector is ISO 9001 een begrip: het is een internationaal erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement. ISO 9001 wordt gepubliceerd door de International Standardization Organization (ISO), tot stand gekomen door een samenwerking tussen organisaties wereldwijd en door de wol geverfd door toepassing in talloze bedrijven. In Nederland wordt de norm gepubliceerd door NEN met als volledige titel NEN-EN-ISO 9001.

ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. Kwaliteitsmanagement komt terug in alle onderdelen van het proces in de organisatie dat onze producten of diensten voortbrengt. Kwaliteitsmanagement zorgt ervoor dat binnen de organisatie een goede beheersing van diensten voldoet aan de behoeften, eisen, wensen en specificaties van clienten, maar ook andere belanghebbenden. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan wetgeving. Met ISO 9001 kwaliteitsmanagement borgt Ozonzorg continue verbetering van kwaliteit zodat er steeds beter aan de behoeften van clienten kunnen voldoen.

Veelgestelde Vragen:

Wat is het verschil tussen thuiszorg en huishoudelijke hulp?
Waar kan ik thuiszorg krijgen van Ozonzorg?
Wat kost thuiszorg of huishoudelijke hulp?