Klachtencommissie


Cliënten en medewerkers hebben de mogelijkheid een klacht in te dienen. Indien een medewerker of cliënt het ergens niet mee eens is, is de directie altijd bereikbaar om het punt te bespreken en te zoeken naar een oplossing. Alle binnengekomen klachten, schriftelijk en mondeling, worden vastgelegd in het klachtenformulier. Het klachtenformulier is op te vragen bij de administratief medewerkers. De administratief medewerker registreert het klachtenformulier in het kwaliteitshandboek en beoordeelt vervolgens de melding. De oorzaak, de gevolgen, de bejegening en eventuele afwijkingen vormen de basis van de beoordeling. Indien aanvullende informatie is gewenst, zal de administratief medewerker contact opnemen met de cliënt of medewerker.

De administratief medewerker zorgt er ook voor dat het probleem zo snel mogelijk wordt verholpen. Zodra een oplossing bekend is, neemt de administratief medewerker contact op met de betreffende persoon en bespreekt de procedure en draagt een oplossing voor. Afspraken worden schriftelijk vastgelegd via het klachtenformulier.

Indien het niet lukt de klacht op te lossen binnen de organisatie of er is sprake van een klacht gericht tegen de organisatie, dan wordt gebruik gemaakt van een onafhankelijke klachtencommissie. Wij hebben een contract met BIZIMZORG – BTN voor onafhankelijke klachtenbemiddeling en-beoordeling. Oplossingen die zijn doorgevoerd worden volgens afspraak, uiterlijk binnen twee maanden geëvalueerd en zo nodig verbeterd. Alle (opgeloste) klachten worden in het directieoverleg en tijdens de systeembeoordeling besproken.