Raad van Toezicht

Het Raad van Toezicht heeft de verantwoordelijkheid toezicht te houden op de doelrealisatie van ons bedrijf. Het Raad van Toezicht binnen Ozonzorg zal bestaan uit externen; Chris van Holland, Fatma Celik en Yunus Demir.

Daartoe houdt de raad toezicht op:

• De maatschappelijke effecten of het maatschappelijke resultaat van de stichting of vereniging
• De realisatie van het doel van de rechtspersoon
• De daartoe gestelde doelen van beleid en strategie
• Het beleid en beheer van het bestuur met de bijbehorende resultaten en prestaties en risico’s
• Het naleven van wet- en regelgeving
• Het voldoen aan de eisen van de financiële verslaggeving
• De interne controle en risicobeheersing
• De te leveren kwaliteit en kwantiteit van producten en diensten
• De doelmatigheid en efficiency
• De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad zijn:
• Het toezicht houden op het bestuur en het besturen,
• Het adviseren van het bestuur,
• Het zorgdragen voor de regelgeving van de rechtspersoon door het vaststellen van zijn statuten en van het reglement van toezicht en door het goedkeuren van het reglement van het bestuur,
• Het benoemen, schorsen en ontslaan van het bestuur evenals het optreden als bevoegd werkgever van het bestuur en
• Het regelen van zijn eigen werkzaamheden, zoals zijn informatievoorziening, samenstelling en kwaliteit, deskundigheidsbevordering of honorering.